Skip to main content

Grape in Tagalog

Grape in Tagalog

 

How To Say "Grape" in Tagalog

In Tagalog, grape is called ubas.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Grape and some example phrases.

Grape Vocabulary Words

Listed below are common words for Grape, and related concepts:

1 Grape Ubas
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Vitamin C Bitamina C
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Orchard Lagwerta
10 Purple Lila
11 Garden Hardin
12 Farm Bukid
13 Planting Pagtatanim
14 Farming Pagsasaka
15 Vine Puno ng Ubas

Grape Example Phrases

I like to eat big purple grapes for snacks. Mahilig akong kumain ng malalaking kulay lila na mga ubas para sa merienda.
My family owns an orchard full of grapes. Ang aking pamilya ay nagmamay-ari ng lagwerta na punung-puno ng mga ubas.
We went to pick up ripe grapes in the garden. Kami ay namitas ng hinog na mga ubas sa hardin.
My grandfather use grapes to make wine. Ang aking lolo ay gumagamit ng ubas sa paggawa ng alak.
Raisins are made from dried grapes. Ang mga pasas ay gawa sa pinatuyong mga ubas.
I like the sweet taste of grapes. Gusto ko ang matamis na lasa ng mga ubas.
She washed the fresh grapes in cold water. Hinugasan niya ang mga ubas sa malamig na tubig.
Do you like green grapes or purple grapes? Gusto mo ba ng kulay berde na ubas o kulay lila na ubas?
Do you want fresh grapes for a snack? Gusto mo ba ng sariwang mga ubas para sa merienda?
My mom places fresh grapes at the table during Christmas. Ang aking nanay ay naglalagay ng sariwang ubas sa hapag-kainan tuwing Pasko.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Kitchen Vocabulary : Word List in Tagalog