Skip to main content

The Color Orange in Tagalog | English to Tagalog Translation

Orange in Tagalog


How To Say "Orange" in Tagalog

In Tagalog, Orange is called kahel o dalandan.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Orange and some example phrases.

Orange Vocabulary Words

Listed below are common words for Orange, and related concepts:

1 Orange Kahel
2 Orange Dalandan
3 Rainbow Bahaghari
4 Color Kulay
5 Coloring Pagkulay
6 Halloween Undas

Orange Example Phrases

Her favorite color is orange. Ang paborito niyang kulay ay kahel.
The orange fruit is rich in Vitamin C. Ang prutas na kahel ay mayaman sa Bitamina C.
The painter added orange hues to his masterpiece. Ang pintor ay nagdagdag ng dalandan na kulay sa kanyang obra maestra.
Their living room is painted orange. Ang kanilang silid-tanggapan ay napinturahan ng dalandan na kulay.
She is carrying an orange umbrella to the park. Siya ay may bitbit na kahel na payong sa parke.
She is wearing an orange shirt going to the market. Siya ay nakasuot ng kahel na kamiseta papunta sa palengke.
The girl is cutting an orange paper for Arts. Ang batang babae ay naggugupit ng papel na kulay dalandan para sa Sining.
The child loves to chew on the orange carrots. Ang bata ay mahilig ngumuya ng karots na kulay dalandan.
His father bought an orange pumpkin for Halloween. Ang kanyang ama ay bumili ng kahel na kalabasa para sa Undas.
She washed her orange blouse that has a stain. Nilabhan niya ang kanyang kulay kahel na blusang may mantsa.


https://www.filipinoparenting.com/2019/11/tagalog-names-of-colors.html

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Maligayang Kaarawan Anak Ko - Happy Birthday in Tagalog

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas