Skip to main content

Duck in Tagalog | English to Tagalog Translation

Duck in Tagalog

How To Say "Duck" in Tagalog

In Tagalog, Duck is called Pato.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Duck and some example phrases.

Duck Vocabulary Words

Listed below are common words for Duck, and related concepts:

1 Duck Pato
2 Hayop Animal
3 Farm Bukid
4 Farm Animals Mga Hayop sa Bukid
5 Vertebrate Hayop na may Gulugod
6 Bird Ibon
7 Wings Mga Pakpak
8 Feather Balahibo
9 Egg Itlog
10 Beak Tuka
11 Fowl Labuyo
12 Fly Lumipad
13 Duckling Bibe
14 Flying Lumilipad
15 Can Fly Nakakalipad
16 Lay eggs Nangingitlog
17 Birds Mga Ibon
18 Omnivores Kumakain ng halaman at karne
19 Drake Lalaking Pato
20 Hen Babaeng Pato

Duck Example Phrases


A small baby duck is called a duckling. Ang maliit na supling ng pato ay tinatawag na bibe.
The feathers of ducks are waterproof. Ang mga balahibo ng mga pato ay hindi nababasa.
Ducks are commonly found in rivers and lakes. Ang pato ay karaniwang makikita sa mga ilog at lawa.
Ducks are omnivores. Ang mga pato ay hayop na kumakain ng mga halaman at karne.
Ducks also eat small fishes. Ang mga pato ay kumakain din ng maliliit na isda.
A duck like to eat small shells and snails. Ang pato ay mahilig ding kumain ng maliliit na kabibe at kuhol.
A duckling is colored yellow. Ang bibe ay kulay dilaw.
A grown duck has white feathers. Ang matanda nang pato ay may puting balahibo.
A duck animal sound is quack. Ang tunog ng pato ay kwak.
A duck is a bird with three eyelids. Ang pato ay isang uri ng ibon na may tatlong takipmata.

https://www.filipinoparenting.com/2019/11/tagalog-names-farm-animals.html

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Maligayang Kaarawan Anak Ko - Happy Birthday in Tagalog

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas