Skip to main content

Compliments in Tagalog

Compliments in Tagalog

Compliments Word List in Tagalog

In Tagalog, Compliments are called Mga Papuri.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Compliments and some example phrases.

Compliments Vocabulary Words

Listed below are common words for Compliments, and related concepts:

1 Compliments Mga Papuri
2 Applause Aplawso
3 Commendation Parangal
4 Eulogy Yulogo
5 Flattery Pambobola
6 Remark Pahayag
7 Pat on the Back Tapik sa Balikat
8 Admiration Paghanga
9 Admire Hinahangaan
10 Polite Magalang
11 Expression Pagpapahayag
12 Feeling Damdamin
13 Tribute Parangal
14 Praise Pagpuri
15 Acclamation Pag-akila
16 Accolade Pakilala
17 Observation pagmamasid
18 Criticize Pagpuna
19 Comment Komento
20 Respect Respeto

Compliments Example Phrases


I like to give nice compliments. Mahilig akong magbigay ng mga magagandang papuri.
You are beautiful. Maganda ka.
You look handsome today. Mukhang gwapo ka ngayong araw.
You have beautiful eyes. Ikaw ay may mga magandang mata.
Your smile is beautiful. Ang iyong ngiti ay maganda.
You have a beautiful black hair. Ikaw ay mag magandang kulay itim na buhok.
You are cute. Ikaw ay kyut.
You smell good. Ang bango mo.
You are my queen. Ikaw ang aking reyna.
You are my king. Ikaw ang aking hari.
You are the better part of me. Ikaw ang aking mabuting kabiyak.
You are a gem. Ikaw ang aking hiyas.
Your cooking is amazing. Ang iyong pagluluto ay mahusay.
You have the sweetest heart. Ikaw ay may napakatamis na puso.
You are the best at hugging. Ikaw ay mahusay sa pagyakap.
You are a great kisser. Ikaw ay magaling humalik.
You are gorgeous. Ikaw ay marilag.
You are a good friend. Ikaw ay isang mabuting kaibigan.
You are my bestfriend. Ikaw ang aking matalik na kaibigan.
You are a kind person. Ikaw ay isang mabait na tao.


You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases