Skip to main content

Avocado in Tagalog

Avocado in Tagalog

 

How To Say "Avocado" in Tagalog

In Tagalog, avocado is called abokado.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Avocado and some example phrases.Avocado Vocabulary Words

Listed below are common words for Avocado, and related concepts:

1 Avocado Abukado
2 Fruit Prutas
3 Seed Butil
4 Plant Halaman
5 Crop Tanim
6 Vitamin E Bitamina E
7 Healthy Masustansya
8 Food Pagkain
9 Purple Lila
10 Garden Hardin
11 Orchard Lagwerta
12 Farm Bukid
13 Farming Pagsasaka
14 Plating Pagtatanim
15 Tree Puno

Avocado Example Phrases

Avocado is rich in Vitamin E. Ang abokado ay mayaman sa Bitamina E.
I like the taste of avocado ice cream. Gusto ko ang lasa ng sorbetes na gawa sa abokado.
I bought avocado ice candy at the market. Ako ay bumili ng yelong kendi na gawa sa abokado sa palengke.
We have an avocado tree in our backyard. Kami ay may puno ng abokado sa aming bakuran.
My dad was picking ripe avocados in the garden. Ang aking tatay ay namimitas ng hinog na mga abokado sa hardin.
The rind of a ripe avocado is purple in color. Ang balat ng abokado ay nagiging kulay lila kapag hinog na ito.
Avocados have a big seed in the middle. Ang abokado ay may malaking buto sa gitna.
An avocado is a fruit that contains protein. Ang abokado ay isang prutas na may protina.
An avocado has more potassium than the banana fruit. Ang abokado ay may mas maraming potasya kaysa sa prutas na saging.
An avocado is rich in vitamins and minerals. Ang abokado ay mayaman sa mga bitamina at mineral.

More names of fruits in Tagalog language.

Fruits Names Vocabulary : Word List in Tagalog

You MIght Also Like:

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Kitchen Vocabulary : Word List in Tagalog