Skip to main content

Sleep Vocabulary : Word List in Tagalog

Sleep Word List in Tagalog


Sleep Word List in Tagalog

In Tagalog, sleep is called pagtulog.

In this post, you will learn the vocabulary words related to sleep and some example phrases.

Sleep Vocabulary Words

Listed below are common words for sleep, and related concepts:

1 Sleep Pagtulog
2 Snore Hilik
3 Bed Kama
4 Alarm Clock Despertador
5 Pillow Unan
6 Yawn Hikab
7 Sleepy Inaantok
8 Good Night. Magandang Gabi.
9 Sleep Walking Paglakad ng tulog
10 Dizzy Nahilo
11 Sleep Mask Pantakip sa Pagtulog
12 Sleeping Natutulog
13 Blanket Kumot
14 Sleeping Pill Gamot na Pampatulog
15 Bedroom Kuwarto o Silid-tulugan
16 Lullaby Hele o Oyayi
17 Crib Duyan
18 Asleep Tulog

Sleep Example Phrases

Sleep can help you have a sound mind. Ang pagtulog ay nakakatulog sa pagkakaroon ng mabuting pag-iisip.
My grandpa snores loudly. Ang aking lolo ay malakas humilik.
My new bed is soft and comfortable. Ang aking bagong kama ay malambot at komportable.
The baby yawned before falling asleep. Ang sanggol ay humikab bago siya natulog.
He felt sleepy after reading a book. Siya ay nakarandam ng pagka-antok pagkatapos niyang magbasa ng libro.
She was sleep walking last night. Siya ay naglakad ng tulog kagabi.
My mother wears a sleep mask before sleeping. Ang aking ina ay nagsusuot ng pantakip sa pagtulog bago siya matulog.
She was dizzy after travelling to the province. Siya ay nahilo pagkatapos niyang maglakbay sa probinsya.
The baby is sleeping soundly. Ang sanggol ay natutulog ng mahimbing.
My bedroom is bright and clean. Ang aking kuwarto o silid-tulugan ay maaliwalas at malinis.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases