Skip to main content

Tagalog Sayings About Love

Tagalog Sayings About Love

Sayings About Love Word List in Tagalog

In Tagalog, Sayings About Love are called Mga Kasabihan Ukol sa Pag-Ibig.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Sayings About Love and some example phrases.

Sayings About Love Vocabulary Words

Listed below are common words for Sayings About Love, and related concepts:

1 Sayings About Love Mga Kasabihan Ukol sa Pag-ibig
2 Saying Kasabihan
3 Quote Kwots
4 Speech Pananalita
5 Language Wika
6 Love Pagmamahal
7 Love Pag-ibig
8 Common Expression Bukambibig
9 Statement Pahayag
10 Expression pagpapahayag
11 Feeling Damdamin
12 Emotion Emosyon
13 Talk Pananalita
14 Word Salita
15 Saying Bukang-bibig
16 Proverb Salawikain
17 Slogan Bansag
18 Proverb Kawikaan
19 Parable Talinhaga
20 About Tungkol

Sayings About Love Example Phrases


I love you. Mahal kita.
I love you with all of my heart. Minamahal kita ng aking buong puso.
Love is rewarded with love. Ang pagmamahal ay nasusuklian ng pagmamamahal.
You look beautiful tonight. Maganda ka ngayong gabi.
You look handsome tonight. Gwapo ka ngayong gabi.
You are my all. Ikaw ang lahat sa akin.
I am lucky in love. Ako ay masuwerte sa pag-ibig.
Love is blind. Ang Pag-ibig ay bulag.
Love forgives everything. Ang Pag-ibig ay nagpapatawad sa lahat.
Love has no age. Ang Pag-ibig ay walang edad.
Love is stronger than a pair of oxen. Ang Pag-ibig ay mas malakas kaysa pares ng kalabaw.
You are my better half. Ikaw ang aking mabuting kabiyak.
I am always think of you. Iniisip kitang lagi.
Love is patient. Ang Pag-ibig ay matiyaga.
Love is kind. Ang Pag-ibig ay mahabagin.
 

Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

Comments

Blogger Widgets