Skip to main content

I Want to Kiss You in Tagalog

I Want to Kiss You in Tagalog

I Want to Kiss You Word List in Tagalog

In Tagalog, I Want To Kiss You is called Gusto Kitang Halikan.

In this post, you will learn the vocabulary words related to I Want to Kiss You and some example phrases.

I Want to Kiss You Vocabulary Words

Listed below are common words for I Want to Kiss You, and related concepts:

1 I Want to Kiss You Gusto Kitang Halikan
2 I Want to Kiss You Now Gusto Kitang Halikan Ngayon Na
3 I Want to Kiss Your Lips Gusto kong halikan ang iyong mga labi.
4 I Want to Kiss and Hug You Gusto kitang halikan at yakapin.
5 I Want to Kiss You in the Night Gusto kitang halikan sa gabi.
6 I Want to Kiss You in the Morning Gusto kitang halikan sa umaga.
7 I Really Want to Kiss You Gusto talaga kitang halikan.
8 I Want To Gusto kitang
9 Love Pagmamahal
10 Kiss Halik
11 Kiss You Halikan Kita
12 I Like You Gusto Kita
13 I Love You Mahal Kita
14 I Need You kailangan Kita
15 I Miss You Namimiss Kita
16 You Are Beautiful Ikaw ay Maganda
17 You Are Handsome Ikaw ay Gwapo
18 Girlfriend Kasintahang Babae
19 Boyfriend Kasintahang Lalaki
20 Fiance Nobyo
21 Fiancee Nobya

I Want to Kiss You Example Phrases


I want to kiss you when you are sad. Gusto kitang halikan kapag ikaw ay malungkot.
I want to kiss you when you are crying. Gusto kitang halikan kapag ikaw ay umiiyak.
I want to kiss you on the cheeks. Gusto kitang halikan sa iyong mga pisngi.
I want to kiss you when you are asleep. Gusto kitang halikan kapag ikaw ay natutulog.
His girlfriend is very beautiful. Ang kanyang kasintahang babae ay napakaganda.
Her boyfriend is handsome. Ang kanyang kasintahang lalaki ay guwapo.
Her fiance is a kind person. Ang kanyang nobyo ay mabait na tao.
His fiancee is a teacher. Ang kanyang nobya ay isang guro.
Love is celebrated on Valentine's Day. Ang Pag-ibig ay ipinagdiriwang tuwing Araw ng Mga Puso.
She kissed him on the forehead. Hinalikan niya ang kanyang noo.

Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Miss You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog

Comments

Blogger Widgets