Skip to main content

Hobbies Vocabulary : Word List in Tagalog

Hobbies Word List in Tagalog


Hobbies Word List in Tagalog

In Tagalog, hobbies are called mga libangan.

In this post, you will learn the vocabulary words related to hobbies and some example phrases.

Hobbies Vocabulary Words

Listed below are common words for hobbies, and related concepts:

1 Hobby Libangan
2 Sewing Pananahi
3 Fishing Pangingisda
4 Hunting Pangangaso
5 Camping Kamping
6 Hiking Mahabang Paglalakad
7 Knitting Pagniniting
8 Sculpting Paglililok
9 Jewelry Making Paggawa ng Alahas
10 Bird Watching Pagmamasid sa Ibon
11 Language Learning Pag-aaral ng Lengguwahe
12 Embroidery Pagbuburda
13 Stamp Collecting Pag-iipon ng mga Selyo
14 Cooking Pagluluto
15 Spear Fishing Paninibat ng Isda
16 Reading Pagbabasa
17 Dancing Pagsasayaw
18 Swimming Paglalangoy
19 Art Sining
20 Painting Pagpinta

Hobbies Example Phrases

What are your hobbies? Ano ang iyong mga libangan?
A tape measure is used in sewing. Ang medida ay ginagamit sa pananahi.
A strong net is important in fishing. Ang matibay na lambat ay mahalaga sa pangingisda.
His hobby is to go hunting for deer in the forest. Ang kanyang libangan ay ang pangangaso ng usa sa gubat.
They went camping near the river. Sila ay pumunta para magkamping sa tabi ng ilog.
The couple went hiking to Mount Everest. Ang mag-asawa ay naglakad ng mahaba patungong Bundok Everest.
Ice sculpting is an interesting hobby. Ang paglililok sa yelo ay isang nakawiwiling libangan.
Filipinos love cooking adobo. Ang mga Pinoy ay mahilig magluto ng adobo.
My eldest sister likes to read Science books. Ang aking panganay na kapatid na babae ay mahilig magbasa ng mga libro sa Siyensya.
Dancing is a form of exercise. Ang pagsasayaw ay isang paraan ng pag-eehersisyo.

You MIght Also Like:

I Miss You in Tagalog - Namimiss Kita Messages

English and Tagalog Shapes (Mga Hugis)

The Tagalog Rainbow! Learn Vibrant Filipino Color Words, Phrases