Skip to main content

Travel Vocabulary : Word List in Tagalog

Travel Vocabulary : Word List in Tagalog


Travel Word List in Tagalog

In Tagalog, Travel is called Paglalakbay.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Travel and some example phrases.

Travel Vocabulary Words

Listed below are common words for Travel, and related concepts:

1 Travel Paglalakbay
2 Sea Dagat
3 Flood Baha
4 Distance Distansya
5 There Doon
6 Here Dito
7 Where Saan
8 Tunnel Tunel
9 Traffic Sign Palatandaan ng Trapiko
10 Airport Paliparan
11 Map Mapa
12 Enter Pasukan
13 Exit Labasan
14 Crossroad Krosing
15 Camping Kamping
16 Check-in Tsek-in
17 Stop Sign Babala ng Paghinto
18 Waterfall Talon
19 Cemetery Libingan
20 Volcano Bulkan
21 Beach Aplaya
22 Mountain Bundok
23 Traffic Light Semaporo
24 Guest Bisita
25 Path Daan
26 Direction Direksyon
27 Railroad Riles ng Tren
28 Entrance Pasukan
29 Avalanche Pagguho ng Niyebe
30 Park Liwasan
31 Lighter Pansindi
32 Wagon Kariton
33 Swimming Paglangoy
34 Key Susi
35 Train Station Istasyon ng Tren
36 Bridge Tulay
37 Accomodation Akomodasyon
38 Picnic Table Mesang Pangpiknik
39 Match Palito
40 Ticket Bilyete
41 Scenery Tanawin
42 Chauffeur Tsuper
43 Road Kalye
44 Destination Patutunguhan
45 Right Kaliwa
46 Left Kanan
47 Sunbathing Pagbabad sa araw
48 Bye Paalam
49 Gas Station Gasolinahan
50 Suitcase Maleta
51 Cliff Talampas
52 Do Not Enter Huwag Pumasok Dito
53 Market Palengke
54 Globe Globo
55 Desert Disyerto
56 Passenger Pasahero
57 Airplane Eroplano
58 World Mundo
59 Ocean Karagatan
60 Laundry Labahan
61 No Trespassing Bawal Pumasok Dito
62 Dune Buhangin
63 Beach Towel Tuwalyang Pangtabing-dagat
64 Tourist Turista

Travel Example Phrases

Discover the world by reading travel books. Tuklasin ang mundo sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro sa paglalakbay.
A ship travels on the sea or ocean. Ang barko ay naglalakbay sa dagat o karagatan.
Where are you going to travel? Saan ang iyong patutunguhan sa iyong paglalakbay?
Watch out for the traffic signs. Tignan mo ang palatandaan ng trapiko.
We are waiting for you at the airport. Kami ay naghihintay sa iyo dito sa paliparan.
The car stopped near the Stop sign. Ang kotse ay tumigil sa tabi ng Babala ng Paghinto.
We went to the beach last Summer. kami ay nagpunta sa aplaya noong Tag-araw.
We went to Mayon Volcano in Bicol. kami ay nagpunta sa Bulkang Mayon sa Bikol.
Please follow the directions. Mangyaring sundin ang mga direksyon.
Where is your destination? Saan ang iyong destinasyon?


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog