Skip to main content

Transportation Vocabulary : Word List in Tagalog

Transportation Vocabulary : Word List in Tagalog


Transportation Word List in Tagalog

In Tagalog, Transportation is called 
transportasyon.

In this post, you will learn the vocabulary words related to transportation and some example phrases.

Transportation Vocabulary Words

Listed below are common words for transportation, and related concepts:

1 Transportation Transportasyon
2 Tricycle Traysikel
3 Railroad Tracks Riles ng tren
4 Fire Truck Trak ng Bumbero
5 Police Car Kotse ng Pulis
6 Train Tren
7 Helicopter Helikopter
8 Parking Lot Paradahan
9 Airplane Eroplano
10 Vehicle Behikulo
11 Bike Bisikleta
12 Motorcycle Motorsiklo
13 Bulldozer Buldoser
14 Car Kotse
15 Raft Balsa
16 Jet Dyet
17 Yacht Yate
18 Jeepney Dyip
19 Ship Barko
20 Ambulance Ambulansya
21 Boat Banka
22 Truck Trak
23 Taxi Taksi
24 School Bus Bus ng Paaralan
25 Garage Garahe
26 Wheel Gulong

Transportation Example Phrases

Learn the names of vehicles used in transportation. Pag-aralan mo ang pangalan ng mga sasakyanggamit sa transportasyon.
A tricycle is a vehicle with three wheels. Ang traysikel ay behikulo na may tatlong gulong.
The fire truck is colored red. Ang Trak ng Bumbero ay kulay pula.
The train was waiting for more passengers. Ang tren ay naghihintay pa ng maraming pasahero.
The parking lot at the shopping mall is already full. Ang paradahan sa malaking pamilihan ay puno na.
I got a new bicycle for my birthday. Ako ay nakatanggap ng bisikleta sa aking kaarawan.
He bought himself a new red car. Binilhan niya ang kanyang sarili ng bagong pulang kotse.
The fisherman used a raft to cross the river. Ang mangingisda ay gumamit ng balsa sa pagtawid sa ilog.
The ambulance rushed him to the hospital. Isinugod siya ng ambulansya sa ospital.
The truck was parked near the highway. Ang trak ay nakaparke sa tabi ng lansangang-bayan.


Other Filipino expressions:

How To Say “I Love You” In Tagalog 

How To Say “Happy Birthday” In Tagalog

How To Say “Hello” In Tagalog

How To Say “Good Morning” In Tagalog

How To Say “I Thank You” In Tagalog 

How To Say “I am Sorry ” In Tagalog

How To Say “Good Night” In Tagalog