Skip to main content

The Color Brown in Tagalog | English to Tagalog Translation

Brown in Tagalog


How To Say "Brown" in Tagalog

In Tagalog, Brown is called Kayumanggi.

In this post, you will learn the vocabulary words related to Brown and some example phrases.

Brown Vocabulary Words

Listed below are common words for Brown, and related concepts:

1 Brown Kayumanggi
2 Color Kulay
3 Dye Pangkulay
4 Coloring Pagkulay
5 Tint Tinta

Brown Example Phrases

Her parents brought wooden brown chairs. Ang kanyang mga magulang ay bumili ng mga upuang gawa sa kahoy at kulay kayumanggi.
Place the desserts on top of the brown dining table. Ilagay mo ang mga panghimagas sa ibabaw ng kayumangging hapag-kainan.
She was drawing using a brown pencil. Siya ay gumuguhit gamit ang kayumangging lapis.
The little boy used a brown ruler in measuring the paper. Ang maliit na batang lalaki ay gumamit ng kayumangging panukay sa pagsukat sa papel.
The bedroom walls were painted brown. Ang mga haligi sa kanilang kwarto ay napinturahan ng kulay kayumanggi.
The roof of the dog house is colored brown. Ang kisame ng bahay ng aso ay kulay kayumanggi.
She has a bicycle that is colored brown. Siya ay may bisikleta na kulay kayumanggi.
She likes to wear brown skirt to work. Siya ay mahilig magsuot ng kayumangging palda sa trabaho.
Her mother gave him a pair of brown shoes for his birthday. Ang kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng kayumangging pares ng sapatos para sa kanyang kaarawan.
Most Filipinos have brown skin. Karamihan sa mga Pilipino ay may kayumangging balat.

https://www.filipinoparenting.com/2019/11/tagalog-names-of-colors.html

You MIght Also Like:

Counting Numbers 1-100 in Tagalog (Mga Bilang)

Maligayang Kaarawan Anak Ko - Happy Birthday in Tagalog

National Symbols of the Philippines: Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas